31-35 cm
KOHAKU

Juara 1
1139
Kohaku, 35 cm
Pemilik: Steven - Medan
Handling: Buana Koi

Juara 2
0210
Kohaku, 35 cm
Pemilik: Agung Koi Farm - Kediri
Handling: Agung Koi Farm

Juara 3
2295
Kohaku, 34 cm
Pemilik: Braga Madiun - Madiun
Handling: Magetan Nishikigoi


TAISHO SANSHOKU

Juara 1
2413
Taisho Sanshoku, 35 cm
Pemilik: Mahendra - Blitar
Handling: Astro Koi


SHOWA SANSHOKU

Juara 1
2145
Showa Sanshoku, 32 cm
Pemilik: Herru Santoso - Magetan
Handling: Magetan Nishikigoi

Juara 2
2146
Showa Sanshoku, 35 cm
Pemilik: Herru Santoso - Magetan
Handling: Magetan Nishikigoi

Juara 3
0083
Showa Sanshoku, 35 cm
Pemilik: Daniel - Solo
Handling: Dave Nishikigoi


SHIRO UTSURI

Juara 1
1281
Shiro Utsuri, 35 cm
Pemilik: Herru Santoso - Magetan
Handling: Magetan Nishikigoi

Juara 2
2073
Shiro Utsuri, 33 cm
Pemilik: Andra Pribadi - Surabaya
Handling: PBAT ft NAGA HITAM

Juara 3
1755
Shiro Utsuri, 35 cm
Pemilik: Herru Santoso - Magetan
Handling: PBAT ft NAGA HITAM


KOROMO

Juara 1
0728
Koromo, 35 cm
Pemilik: Arie Ruri - Pamekasan
Handling: IQ Koi Farm

Juara 2
1275
Koromo, 34 cm
Pemilik: Herru Santoso - Magetan
Handling: Magetan Nishikigoi


GOSHIKI

Juara 1
2369
Goshiki, 35 cm
Pemilik: Chandra Purnama - Banjarmasin
Handling: Samurai Koi Centre

Juara 2
1616
Goshiki, 33 cm
Pemilik: Atta - Kediri
Handling: Aan

Juara 3
1889
Goshiki, 35 cm
Pemilik: Daniel - Solo
Handling: Moha Koi


KINGINRIN A

Juara 1
1241
Kinginrin A, 35 cm
Pemilik: Herru Santoso - Magetan
Handling: Magetan Nishikigoi

Juara 3
2135
Kinginrin A, 32 cm
Pemilik: Herru Santoso - Magetan
Handling: Magetan Nishikigoi


KUJAKU

Juara 1
1661
Kujaku, 34 cm
Pemilik: Arka Goi - Blitar
Handling: Taman Koi X Godblesskoi.ID

Juara 2
0488
Kujaku, 35 cm
Pemilik: Yopi JKTM - Jakarta
Handling: LKB Feat ANDI GOI RFF


TANCHO

Juara 1
0253
Tancho, 34 cm
Pemilik: Plat AG Koi - Nganjuk
Handling: Plat AG

Juara 2
1758
Tancho, 35 cm
Pemilik: Herru Santoso - Magetan
Handling: PBAT ft NAGA HITAM

Juara 3
0099
Tancho, 33 cm
Pemilik: Daniel - Solo
Handling: Dave Nishikigoi


KINGINRIN B

Juara 1
1688
Kinginrin B, 35 cm
Pemilik: Andreas Hudisasmoko - Semarang
Handling: PBAT ft NAGA HITAM

Juara 2
0637
Kinginrin B, 35 cm
Pemilik: Herru Santoso - Magetan
Handling: Magetan Nishikigoi

Juara 3
1869
Kinginrin B, 33 cm
Pemilik: Elvina Koi - Blitar
Handling: PBAT ft NAGA HITAM


HIKARI MOYOMONO

Juara 1
1671
Hikari Moyomono, 34 cm
Pemilik: H. Muhammad Salafudin - Tegal
Handling: Bless Koi Centre

Juara 2
0716
Hikari Moyomono, 32 cm
Pemilik: Arie Ruri - Pamekasan
Handling: IQ Koi Farm

Juara 3
0599
Hikari Moyomono, 34 cm
Pemilik: D_Greenfish - Kediri
Handling: Team Semongko


KAWARIMONO

Juara 2
1155
Kawarimono, 33 cm
Pemilik: Bima Koi - Garut
Handling: Perwira Koi

Juara 3
0723
Kawarimono, 35 cm
Pemilik: Arie Ruri - Pamekasan
Handling: IQ Koi Farm


DOITSU

Juara 2
2486
Doitsu, 35 cm
Pemilik: Mr. Kiki - Kediri
Handling: Wijaya Koi Farm

Juara 3
0565
Doitsu, 35 cm
Pemilik: Benny B - Blitar
Handling: JF GEMAH feat EVOLUTION KOI


HI KI UTSURIMONO

Juara 1
0469
Hi Ki Utsurimono, 35 cm
Pemilik: Herry Dragon - Yogyakarta
Handling: HnV Koi Centre

Juara 2
1418
Hi Ki Utsurimono, 32 cm
Pemilik: Kuncoro Tanudirjo - Surabaya
Handling: Koikoiku

Juara 3
1081
Hi Ki Utsurimono, 34 cm
Pemilik: Ari - Tuban
Handling: Heri Koi Farm


BEKKO

Juara 2
1954
Bekko, 35 cm
Pemilik: Bagong Nishikigoi - Malang
Handling: Malang Koi Club


SHUSUI

Juara 1
2244
Shusui, 35 cm
Pemilik: Bimo Ariyanto - Balikpapan
Handling: PBAT ft NAGA HITAM

Juara 2
0525
Shusui, 34 cm
Pemilik: Bagus Rafa - Blitar
Handling: Waru MGS

Juara 3
1044
Shusui, 35 cm
Pemilik: Red Koi - Kediri
Handling: Red Koi


ASAGI

Juara 2
0548
Asagi, 35 cm
Pemilik: Harianto - Blitar
Handling: Maestro Group


HIKARI MUJIMONO

Juara 1
0236
Hikari Mujimono, 32 cm
Pemilik: ii Aquarium - Balikpapan
Handling: Agung Koi Farm

Juara 3
0044
Hikari Mujimono, 35 cm
Pemilik: Daniel - Solo
Handling: Dave Nishikigoi


MUJIMONO

Juara 2
0461
Mujimono, 33 cm
Pemilik: Koizoo - Blitar
Handling: 86 Koi

Juara 3
0869
Mujimono, 35 cm
Pemilik: Fuku Koi - Yogyakarta
Handling: Koun Koi JoKC


KINGINRIN C

Juara 1
2427
Kinginrin C, 35 cm
Pemilik: AKI - Cici - Sidoarjo
Handling: Amadeus Koi

Juara 2
1900
Kinginrin C, 33 cm
Pemilik: Odyi - Malang
Handling: Moha Koi